V minulém týdnu proběhl na naší škole poslední preventivní program podzimního bloku od obecně prospěšné společnosti Maják z Liberce. Lektoři navštívili všechny třídy na 2. stupni a pracovali i s nejstaršími dětmi na 1. stupni. Dlouholetá spolupráce se nám osvědčuje a žáci se na lektory z Majáku už dopředu těší. Ve třídách se diskutovala nejrůznější témata - přátelství, vztahy, láska, sebepojetí, návykové látky, sexuální rizikové chování, atd. Výsledky některých projektů jsou v naší fotogalerii. Žáci se dozvídají nové informace a ve skupinkách si mohou vyzkoušet, jak se mají chovat v rizikových situacích.

 

Mgr.Veronika Čurdová

metodik prevence