NÁZEV ZÁJMOVÉHO ÚTVARU DÉLKA KROUŽKU VEDOUCÍ KROUŽKU DEN KONÁNÍ KROUŽKU ČAS KONÁNÍ KROUŽKU
Klub Nj 90 Iveta Randáková pondělí 13.30-15.00
Pohybové hry 90 Tereza Tomášková pondělí 13.30-15.00
Kreslení 90 Michaela Večeřová pondělí 13.00-14:30
Keramika 90 Martina Machová úterý 13.00-15.00
Pěvecká sbor 90 Narine Avetisjan úterý 13.30-15.00
Kroužek veselých pokusů 60 Veselá věda úterý 14.00-15.00
Badatelský kroužek 90 Michaela Motyčková středa 13.00-14.30
Deskové hry 90 Šárka Rohánková středa 13.00-14.30
Taneční kroužek 90 Narine Avetisjan středa 13.30-15.00
Hry a tvoření 90 Michaela Večeřová středa 13.00-14.30
Čtenářský klub 90 Jitka Masopustová čtvrtek 13.30-15.00
Čtenářský klub 90 Eva Hortvíková čtvrtek 13.00-14.30
Pohybové hry 90 Tereza Tomášková čtvrtek 13.30-15.00
Tvoření 90 Kateřina Nováková pátek 13.30-15.00