Základní škola Jablonec nad Nisou, 5. května 76, příspěvková organizace se zavazuje k zpřístupnění svých webových stránek www.zsjbc5kvetna.cz v souladu s vnitrostátními právními předpisy, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU)2016/2102.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky www.zsjbc5kvetna.cz.

Stav souladu

Webové stránky www.zsjbc5kvetna.cz jsou částečně v souladu se Zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o přístupnosti).

Nepřístupný obsah

Dokumenty určené ke stažení, tisku a ručnímu vyplnění (pdf).

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 15.11.2020.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Zpětnou vazbu ohledně přístupnosti webových stránek a informací na nich uvedených směrujte na email pristupnost@zsjbc5kvetna.cz.

Postupy pro prosazování práva V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 kontaktujte:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz