GDPR

Dne 25. května 2018 vstoupilo v účinnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Základní škola Jablonec nad Nisou, 5. května 76, příspěvková organizace, jako správce a zpracovatel osobních údajů za účelem naplnění zásady transparentnosti ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen GDPR) informuje o základních aspektech zpracování osobních údajů, která probíhají v rámci činností naší organizace, o právech subjektů údajů a způsobech jejich uplatnění.

Správce osobních údajů:

Název organizace

Základní škola Jablonec nad Nisou, 5. května 76, příspěvková organizace

Sídlo organizace

5. května 76, 466 01 Jablonec nad Nisou

43257399

Kontaktní telefon

488388240

Kontaktní e-mail

reditel@zsjbc5kvetna.cz

Elektronická podatelna

reditel@zsjbc5kvetna.cz

ID datové schránky

v5bmmyh

Web

www.zsjbc5kvetna.cz

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

V souladu s článkem 37 odst. 1 písm. a) GDPR správce osobních údajů zřídil funkci pověřence (DPO – Data Protection Officer).

Titul

JUDr.

Jméno

Stanislav

Příjmení

Cenek

Kontaktní telefon

 

Kontaktní e-mail

stanislav.cenek@gmail.com

Hlavním úkolem pověřence je monitorování souladu zpracování osobních údajů s povinnostmi vyplývajícími z GDPR, provádění interních auditů, školení pracovníků a celkové řízení agendy interní ochrany dat správce osobních údajů.

Mezi další úkoly Pověřence náleží např.:

 • poskytování informací a poradenství správci a zaměstnancům správce, kteří se na zpracování osobních údajů podílejí,

 • monitorování souladu činností správce s GDPR,

 • poskytování poradenství na vyžádání, pokud jde o posouzení vlivu na ochranu osobních údajů,

 • spolupráce s Úřadem pro ochranu osobních údajů,

 • působení jako kontaktní místo pro subjekty údajů,

 • zpracování doporučení v oblasti úprav interních předpisů (směrnic),

 • realizace školení zaměstnanců, kteří provádějí zpracování osobních údajů,

 • poskytování metodické pomoci při realizaci inventury zpracování osobních údajů,

 • poskytování metodické pomoci při zpracování analýzy rizik,

 • poskytování metodické pomoci při návrhu technických a organizačních opatření v rámci nápravných opatření,

 • poskytování metodické pomoci při jednání s dodavateli software či technologií dotýkajících se problematiky zpracování osobních údajů.