Doporučujeme k nahlédnutí:

www.ucitneboneucit.cz
www.amosek.cz– možnost nákupu inspirativních pomůcek a logica piccola
www.hravevzdelavani.cz– možnost nákupu inspirativních pomůcek

FB skupina „Domácí a komunitní vzdělávání“

Stránky pro děti

ČEŠTINA

http://www.gramar.in/cs/

POČÁTEČNÍ SLABIKA: http://skolicka6.sweb.cz/CTEMESLABIKY/HLEDAMESLABIKY9.htm

DRUHY VĚT: http://v.vasiljevicova.sweb.cz/cirkus.htm

SLOVA PROTIKLADNÁ: http://v.vasiljevicova.sweb.cz/SLOVA%20PROTIKLADNA.htm

TVRDÉ A MĚKKÉ SOUHLÁSKY: http://v.vasiljevicova.sweb.cz/SOUHLASKY1.htm

SLOVNÍ DRUHY: http://v.vasiljevicova.sweb.cz/SLOVNI%20DRUHY.htm

VĚTA JEDNODUCHÁ A SOUVĚTÍ:http://v.vasiljevicova.sweb.cz/VETA%20JEDNODUCHA-SOUVETI.htm

PRAVOPISNÁ CVIČENÍ: http://v.vasiljevicova.sweb.cz/PRAVOPISNA%20CVICENI-a.htm

VYJMENOVANÁ SLOVA: http://www.pripravy.estranky.cz/clanky/jazyk-cesky/testy—vyjmenovana-slova—slunicka

MĚ/ MNĚ: http://skolicka6.sweb.cz/PRIDAVNA%20JMENA/ZAJMENA13.htm

PŘÍSLOVÍ: http://www.pripravy.estranky.cz/fotoalbum/03-materialy-do-vyuky/prislovi/1997

Ú / Ů: http://diktaty.ewa.cz/diktold/index2.php?sekce=24

VYJMENOVANÁ SLOVA: http://diktaty.ewa.cz/diktold/index2.php?sekce=1

Y / I V KONCOVKÁCH PODSTATNÝCH JMEN:http://diktaty.ewa.cz/diktold/index2.php?sekce=10

Y / I V KONCOVKÁCH PŘÍDAVNÝCH JMEN: http://diktaty.ewa.cz/diktold/index2.php?sekce=15

Y / I V KONCOVKÁCH PŘÍČESTÍ MINULÉHO http://diktaty.ewa.cz/diktold/index2.php?sekce=19

VYJMENOVANÁ SLOVA, SHODA PŘÍS. S PODMĚTEM, ZDVOJENÉ SOUHLÁSKY, VELKÁ PÍSMENA A DALŠÍ: http://www.ocestine.cz/testy/

SOUHRNNÁ CVIČENÍ PRAVOPISU http://diktaty.ewa.cz/diktold/index2.php?sekce=21

testy podle ročníku: http://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_cj.html

DIKTÁTY: http://cesky-jazyk.okhelp.cz/diktaty/

PÁDY, SKLOŇOVÁNÍ ATD.: http://www.mojecestina.cz/

OSMISMĚRKY, KŘÍŽOVKY: http://www.lusk.cz/seznam_tajenka.php?id=5

VÝROBA VLASTNÍCH KOMIKSŮ: http://avenscorner.com/flashgamepage.aspx?gameurl=comic/comic&title=Free%20Preschool%20Online%20Games%20-%20Create%20Your%20Own%20Cartoon%20Strip!

HRY:

KRIS KROS: http://www.hry.cz/kris-kros

SLOVNÍ FOTBAL: http://www.hry.cz/slovni-fotbal/

http://www.logickehry.cz/slovni-fotbal.html

 

MATEMATIKA

http://pertoldova.webzdarma.cz/vyuka/matematika/zaci/mat01.htm

http://www.naucsepocitat.cz/

HEJNÉHO MATEMATIKA: http://www.matika.in/cs/

VELKÁ NÁSOBILKA: http://matematika.hrou.cz/velka-nasobilka.php

zaokrouhlováníhttp://pomucky.ic.cz/matematika/zaokrouhlovani1.htm

nerovnice: http://pomucky.ic.cz/matematika/porovnani_cisel2.htm

porovnávání čísel do milionu: http://pomucky.ic.cz/matematika/porovnani_cisel1.htm

číselné řady (přidávání číslo o 3000 většího apod.): http://pomucky.ic.cz/matematika/posloupnost_cisel1.htm

řazení čísel podle velikosti: http://pomucky.ic.cz/matematika/posloupnost_cisel2.htm

číslo o 1 větší nebo menší (o 10, o 100 atd.): http://pomucky.ic.cz/matematika/zapis_cisel_tab1.htm

párování čísla vyjádřeného číslicemi a slovně: http://pomucky.ic.cz/matematika/zapis_cisel1.htm

číselné řády: http://pomucky.ic.cz/matematika/rozklad_cisel1.htm

testy: http://matematika.okhelp.cz/zakladni-skola/index.php

http://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat.html

NÁSOBENÍ NA ČAS: http://hav.cz/nasobilka/index.htm

desetinná čísla: http://skolicka6.sweb.cz/MADAGASKAR/MADAGASKAR.htm

pro 1. a 2. třídu: http://www.naucsepocitat.cz/

zlomky, procenta a desetinná čísla: http://www.ictgames.com/equivalence.html

stránky v angličině: http://www.ixl.com/promo?partner=google&phrase=Display%20-%20Managed%20Text%20Ads%20-%20Homeschooling&gclid=CI6tp4md86wCFUVJ3godwjfE-Q

http://www.languageguide.org/angli%C4%8Dtina-uk/slovn%C3%AD-z%C3%A1soba/

HRY: http://www.ictgames.com/resources.html

http://matematika.hrou.cz/

TANGRAMY: http://www.bosounohou.cz/tangram/?c=1

+,-,X,: http://v.vasiljevicova.sweb.cz/KOCICKY1.htm

VELIČINY

PŘEVODY JEDNOTEK: http://www.jednotky.cz/

http://www.converter.cz/

 

HRY:

ŠACHY: http://www.hry.cz/sachy

PEXESO: http://www.hry.cz/pexeso/

SUDOKU: http://www.hry.cz/sudoku

DÁMA: http://www.hry.cz/dama/

 

ANGLIČTINA

http://pertoldova.webzdarma.cz/vyuka/anglictina/zaci/angl01.htm

http://www.learningchocolate.com/

http://www.oxfordowl.co.uk/Library/Index/?AgeGroup=1&Book=eBooks

https://www.duolingo.com/

LearnEnglish Kids – http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/

 

PROCHÁZENÍ BLUDIŠTĚM PODLE POSLECHU: http://www.oup.com/elt/global/products/i-spy/games/hex5_animals.swf

AJ PRO DĚTI: http://www.jazyky-online.info/anglictina/deti.php

http://englishflashgames.blogspot.com/2008/06/animals-memory-game.html

krátké příběhy: http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/short-stories

http://www.agendaweb.org/

http://www.helpforenglish.cz/

http://tutpup.com/

http://locika.wikispaces.com/easy+english

SLOVNÍK VÝSLOVNOSTI: http://dictionary.reference.com/browse/black

http://www.starfall.com/ – hry v angličtině (více je tam toho pro děti učící se číst)

http://www.poissonrouge.com/ – kliknout na hrad + anglickou/americkou vlajku- procvičování slovíček z různých oborů

http://www2.scholastic.com/browse/learn.jsp -čtení v angličtině

http://www.bbc.co.uk/schools/ks1bitesize/literacy/– hry v angličtině

http://www.marks-english-school.com/games.html

http://www.eslgamesworld.com/members/games/vocabulary/

http://www.anglictina-hrou.cz/ – angličtina pro nejmenší

http://alice.pandorabots.com/ – možnost chatování s anglickými roboty¨

http://www.jazykyinteraktivne.cz/predmety/anglicky-jazyk/?grade – angličtina (a další jazyky) interaktivně

http://www.enchantedlearning.com/alphabet/missingletter/holiday.shtml  děti doplňují anglická slova k obrázkům

http://helpforenglish.cz/

http://www.jazyky-online.info/anglictina/deti.php

http://www.tea-learning.cz/testy/index/5150

 

PROJEKTOVÁ VÝUKA

HISTORIE

Pravěk (různé pohledy):

http://www.tvarpraveku.wz.cz/

http://www.iabrno.cz/agalerie/pavlov.htm

http://www.antroparkbaby.wz.cz/magdal.htm

http://www.mommo.hu/media/Altamera_Cavebarlangi_festmenyek

http://www.mamuti.cz/experimenty/kamen.aspx

http://www.isarno.com/fotogalerie/

http://www.archeologie.webzdarma.cz/Ceske_lokality.html

http://www.archeologicke.misto.cz/vyzkumy/prehled.htm

 

http://www.villanova.cz/

http://www.slovane.cz/search.php?rsvelikost=sab&rstext=all-phpRS-all&rstema=118&stromhlmenu=118

http://www.memento.junweb.cz/ – kreacionistický pohled Pavla Kábrta

http://www.isarno.com/kalendar/ – keltové na našem území

http://www.boii.cz/01-uvodni-stranka/index.php – keltové na našem území

http://www.fenomen.cz/kelt_hist.htm – keltové na našem území

Raný středověk (u nás):

http://cea.livinghistory.cz/

www.slovane.cz

Česká historie:

http://cr.ic.cz/index.php?clanek=ls&

http://malotridka.ic.cz/galleries/historie-v-obrazech/

http://vlastiveda.ic.cz/

Světová historie:

http://www.ucebnice-dejepisu.ic.cz/index.php

http://civilizace.mysteria.cz/view.php?cisloclanku=2004110201

http://www.dejepisvkostce.estranky.cz/

 

PŘÍRODA

http://www.priroda.cz/

http://www.prirodainfo.cz/zvuky.php?cislo=124.00 – zvuky zvířat

Astronomie:

http://www.kidsastronomy.com/

http://planety.astro.cz/soustava/1861-planety-slunecni-soustavy

http://www.solarsystemscope.com/ – interaktivní model sluneční soustavy

Botanika:

http://botanika.wendys.cz/

http://www.botanickafotogalerie.cz/fotogalerie_formular.php?lng=cz#flower – klíč k určování rostlin

http://mirda2.atlasweb.cz/byliny.htm

Geologie:

http://www.ig.cas.cz/cz/o-nas/popularizace/geopark-sporilov/

http://atlas.horniny.sci.muni.cz/ – multimediální atlas hornin

http://web.natur.cuni.cz/ugmnz/mineral/mineraly.html . přehled minerálů

Les, lesnictví:

http://www.mezistromy.cz/cz/vzdelani/lesni-pedagogika/nejen-pro-deti – on-line vzdělávací počítačová hra

http://www.mezistromy.cz/cz/vzdelani/les-ve-skole-skola-v-lese/materialy-do-vyuky – pracovní listy na téma les

http://cevv-uk-pedf.blog.cz/1002/specificke-poruchy-uceni-a-chovani-oko133245

http://www.rezekvitek.cz/index.php?

http://www.jihoceske-trideni.cz/skoly-hry/index.html

http://www.priroda.cz/
http://lesveskole.terezanet.cz/inspiracni-noviny.html – inspirace s možností stažení ukázkových pracovních listů

http://www.learn-energy.net/education/kidscorner/cs/u11/games.htm – materiály a hry k ekologické výchově

http://www.pampeliska.eu/index.php?p=hry&site=default

 

ČLOVĚK

http://www.mamezelenou.cz/

 

ZEMĚPIS

http://vitejtenazemi.cenia.cz/hry/

MĚSTA ČR I CELÉHO SVĚTA: http://geography.okhelp.cz/czech/index.php

http://www.worldatlas.com/webimage/testmaps/maps.htm – v angličtině
http://www.yourchildlearns.com/megamaps.htm – v angličtině

http://pepinator.tym.cz/online/zemepis/ceska-republika/poloha-mest.php -hledej polohu českých měst

http://samgine.com/globetrotter-xl/ – hledej polohu světových měst

http://vlastiveda.ic.cz/

http://www.pruvodce.com/hrady_zamky_pamatky/mapa.php3 – průvodce po ČR- hrady, zámky, památky

http://cp.c-ij.com/en/contents/3154/st-basil/index.html – papírové modely všeho možného, nejen zajímavých světových staveb

http://www.afrodita.name/hrajete-online-hru-871-evropa.html – přiřazování jednotlivých obrysů států do slepé mapy Evropy.

http://www.afrodita.name/hrajete-online-hru-880-geography-europe.html – Přiřazování názvů států do mapy Evropy

http://www.sheppardsoftware.com/Geography.htm

http://www.virtualtravel.cz/egypt/pyramidy-v-gize/u-sfingy.html

http://vitejtenazemi.cenia.cz/hry/voda/reky1/index.html

http://www.nejvetsimesta.cz/zemepisne-hry/

http://zemepisnyvirtuos.sweb.cz/

http://www.zemepis.com/

 

OSTATNÍ

http://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

http://okhelp.cz/

 

OBJEVY A VYNÁLEZY: http://www.texasrangers.cz/trc-cz/patents/patents.htm

vynálezci http://www.techmania.cz/edutorium/art_vedci.php

ČESKÉ VYNÁLEZY: http://vlastenci.cz/c/vynalezy1.php

SEZNAM VYNÁLEZŮ 19. STOLETÍ: http://www.freewebs.com/vynalezy/

ZAJÍMAVOSTI Z PŘÍRODY: http://ideje.cz/cz/clanky/planeta-priroda

POHÁDKY: http://www.jablko.cz/cz/Rubrika_pohad.htm

ZAJÍMAVOSTI: http://www.jablko.cz/cz/Rubrika_zajim.htm

města Evropy: http://www.nejvetsimesta.cz/zemepisne-hry/

města jednotlivých států: http://geography.okhelp.cz/czech/index.php

http://zemepis.com/

 

FYZIKA:

http://www.1zsfm.cz/pro-zpestreni-vyuky

http://pertoldova.webzdarma.cz/vyuka/prvedy/prvedy01.htm

http://www.jednotky.cz/

http://fyzmatik.pise.cz/archiv/

http://www.arvindguptatoys.com/toys.html – moc hezké stránky se spoustou nápadů, jak si snadno vyrobit z dostupných materiálů různé hračky, často s fyzikální tematikou.

http://www.sciencetoymaker.org/ – návody na výrobu fyzikálních hraček

http://www.physicsgames.net/ – fyzikální PC hry

http://www.fyzikahrou.cz/fyzika/jednoduche-pokusy/hrajeme-si-s-magnety – fyzika a matematika hrou, pokusy

http://fyzikalnisuplik.websnadno.cz/Uvod.html materiály k výuce fyziky

http://wiki.rvp.cz/Knihovna/Tvorive_pokusohrani – tipy zábavné pokusy

http://www.novinky.cz/bydleni/jak-na-to/173329-jak-si-vyrobit-presne-slunecni-hodiny-na-dum-ci-zahradu.html– jak si vyrobit sluneční hodiny

http://360vr.com/2011/06/22-discovery-flight-deck-opf_6236/index.html – kabina raketoplánu

http://www.pripravy.estranky.cz/

OŽIV PANÁČKA