Kontakty na členy školské rady

Funkce Jméno Kontakt
Zástupci rodičů Václav Landovský

vaclavlandovsky@gmail.com

Katarína Kodytková kata.kody@seznam.cz
Zástupci města Zdeňka Květová

kvetova@mestojablonec.cz

Stanislava Křížová

stanislava@seznam.cz

Zástupci učitelů David Mánek david.manek@zsjbc5kvetna.cz
Šárka Rohánková sarka.rohankova@zsjbc5kvetna.cz