• Mgr. Michaela Hanyšová (zástupce pro Montessori) + 420 775 999 954
  • Sborovna Montessori + 420 488 388 244, 420 775 857 029

Vzdělávací program "Montessori" je založen na poznání, respektování a rozvíjení individuálních a vývojových potřeb, možností a zájmů každého žáka. Má činnostní a praktický charakter a motivuje žáky k celoživotnímu učení.