Děti jsou na naší škole v Montessori oddělení vzdělávány podle Školního vzdělávacího programu Montessori. (ke stažení v sekci Dokumenty).

Vzdělávací předměty

Učivo je rozděleno do vyučovacích předmětů. Ty mají v různých ročnících různou týdenní dotaci.

1. stupeň

  ČJ AJ MA KV*
1. ročník 9   4 8
2. ročník 9   5 8
3. ročník 9 3 5 8
4. ročník 8 3 4 10
5. ročník 8 3 4 10

* KV = kosmická výchova: integrovaný předmět, který zahrnuje PRV/VL+PŘ, VV, PČ , HV, Tv a Inf

 

2. stupeň

  ČJ AJ ŠJ MA KV* Hum** Orb*** Um**** Poh*****
6. ročník 5 3   4 16 0 0 0 0
7. ročník 5 3 2 4 0 3 7 3 3
8. ročník 5 3 2 4 0 3 9 3 3
9. ročník 5 3 2 4 0 3 9 3 3

*  KV = kosmická výchova: integrovaný předmět, který zahrnuje Dě, OV, Fy, Ze, Př, VV, PČ , HV, Tv a Inf

** Hum = Humanitas, který zahrnuje Dě, Ov

*** Orb = Orbis Pictus , který zahrnuje Fy, Ze, Př, Che, Inf

**** Um = Umění a řemesla , který zahrnuje VV, Pč, HV

***** Poh - Pohyb a zdraví, který zahrnuje Tv, Vkz

Plánování

Pro daný ročník jsou závaznou „metou“ minimální výstupy podle RVP (ke stažení v přiloze stránky). Výstupy za jednotlivé ročníky jsou rozpracovány v ŠVP školy (ke stažení v sekci Dokumenty).

Knihy „Co už umím?“

Děti v našich třídách mají možnost využívat přehled témat formou myšlenkových map, do kterých si mohou vybarvovat zvládnutá témata. Přehledy témat v jednotlivých ročnících vám nabízíme ke stažení jako pomůcku k vašemu domácímu učení i jeho plánování. V českém a anglickém jazyce jsou plány po jednotlivých ročnících, v matematice jsou plány tříleté se zvýrazněním učiva daného ročníku. (ke stažení v přiloze stránky)