Ve čtvrtek 23.3.2023 proběhl v 9. ročníku poslední preventivní program 1. bloku od obecně prospěšné společnosti Maják z Liberce. Lektoři navštívili naši školu již během 1. pololetí. Ve všech třídách od 3. ročníku měly děti možnost vyzkoušet si, jaké je chovat se v rizikových situacích. Ve skupinkách plnili žáci nejrůznější úkoly a také si zahráli spoustu her. Ve třídách se vystřídala různá témata - šikana, návykové látky, já a internet, krása, sexualita, alkohol a kouření, jsem originál a další. Spolupráce s Majákem se nám velmi osvědčila, a proto v ní budeme dál pokračovat.

Mgr.Veronika Čurdová - metodik prevence