V pondělí 28. 2. 2022 se žáci 8. a 9. třídy zúčastnili preventivních programů pořádaných Majákem. Osmý ročník se zabýval spolu s lektorem otázkami ze sexuality, deváťáci byli varováni před rizikovým sexuálním chováním. Oba programy byly velice zajímavé a naši žáci si z nich odnesli veliké ponaučení.
Ve čtvrtek 3. 3. 2022 přišli lektoři z Majáku do naší školy znovu. Tentokrát navštívili žáky ze 6. a 7. tříd. Šesťáci se zajímali o otázky týkající se závislostí, sedmé ročníky se dozvěděly mnoho nových informací z oblasti návykových látek.
S programy uspořádanými Majákem máme výborné zkušenosti. Už se těšíme na nové.
 
Ing. Michaela Motyčková
metodik prevence