Naše škola ZŠ 5. května, především žáci 2. stupně se zapojí do projektu DESATERO PRO PRIMÁRNÍ PREVENCI - projekt podporovaný MŠMT.