Michaela Hanyšová | 17.05.2023 | Zápis

Informační schůzky pro zákonné zástupce budoucích žáků I. tříd se bude konat:

  • ve čtvrtek 15. června 2023 od 16.00 hodin - 1.A - v učebně 2.B (budova 1. stupně v ulici Sokolí – 1. patro) - třídní učitelka Mgr. Lucie Spisarová 

  • v pondělí 19. června 2023 od 16.00 hodin - 1.B - v učebně 5.A (budova 1. stupně v ulici Sokolí – 1. patro) - třídní učitelka Mgr. Eva Hortvíková

Cílem informační schůzky je:

  • seznámení s třídní učitelkou,

  • předání základních informací k organizaci vzdělávání na naší škole,

  • předání seznamů s výčtem potřebných školních pomůcek,

  • informace k organizaci zahájení školního roku dne 1. září a k průběhu prvního týdne pro žáky 1. ročníku (zkrácený rozvrh hodin)

  • předběžná kalkulace nákladů spojených se zahájením školní docházky na naší škole

  • informace a možnost přihlášení žáka ke stravování a do školní družiny.

 

Bližší informace Vám budou zaslány třídními učitelkami.

Seznamy žáků jednotlivých tříd budou zveřejněny v budově školy v den informativní schůzky.

Těšíme na setkání.

Třídní učitelky