Zápis do 1. tříd

Zápis do 1. tříd se uskuteční ve čtvrtek 7. 4. 2022 od 12:00 do 18:00 v budově školy. Zápis proběhne klasickým způsobem za přítomnosti zákonného zástupce s dítětem. Předtím budete mít možnost vyplnit elektronicky Žádost o přijetí na tomto odkazu.

 

Kritéria přijímání žáků do 1. ročníku

V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a Obecně závaznou vyhláškou statutárního města Jablonce nad Nisou č. 4/2016 o školských obvodech základních škol zřízených statutárním městem Jablonec nad Nisou stanovuje ředitel Základní školy Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvkové organizace kritéria přijetí žáků do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2022/2023:

Přednostně budou přijati žáci s trvalým pobytem ve spádovém obvodu školy.
Spádový obvod školy - zde

Dále budou v následujícím pořadí přijímáni:

  • Žáci, jejichž sourozenec školu již navštěvuje.

  • Ostatní žáci.

 

V případě, že škola nebude moci přijmout všechny žáky splňující příslušné kritérium, budou přijatí žáci určeni losem. Případné losování proběhne za účasti zástupců rodičů žáků a zástupců Školské rady.
Pro školní rok 2022 - 2023 otevíráme dvě 1. třídy, počet žáků: 56

V Jablonci nad Nisou 18. 3. 2022

Mgr. Michaela Hanyšová
ředitelka školy

 

Soubory ke stažení

PřílohaVelikost
PDF icon Brožura základních škol5.02 MB