V pondělí 12. února 2018 proběhla další předškolička s účastí rodičů budoucích školáků 1. třídy. Vyzkoušeli jsme si hodinu prvouky, seznámili jsme se s lidskými smysly. Všechny smysly jsme si prakticky ověřili. Děti podle zraku určovaly barvy, geometrické tvary, podle sluchu různé zvuky, čichem poznávaly různé potraviny. Ohmataly si rozličné předměty a rozlišily jejich vlastnosti. Na závěr si otestovaly chuť. Děti poslepu ochutnávaly různé potraviny a určovaly všechny čtyři chutě. Ochutnávka sklidila velký úspěch, zvláště ovoce během chvilky zmizelo ze stolu. Rozloučili jsme se písničkou. Věříme, že všechny činnosti děti bavily a předškoláčci domů odcházeli s novými poznatky.