Po několika lekcích během školního roku nadešla chvíle, kdy vyrazili žáci 4. ročníků na dopravní hřiště, aby pod přísným dohledem policistů splnili povinné jízdy a získali průkaz cyklisty. Teoretické testy z dopravních předpisů splnili úplně všichni. Praktické jízdy se až na dva případy podařilo také splnit všem. Moc gratulujeme a přejeme hodně šťastných kilometrů na kolech!