Dne 30. 9. 2020 se žáci 1.- 5. tříd zúčastnili vzdělávacího projektu Rozhlédni se ! zaměřeného na prevenci úrazů dětí v silničním provozu. Autorem je nadační fond Kolečko a realizátorem produkční agentura Hypnosis. Koncept stojí na šesti základních pravidlech správného chování při pohybu na silnici (Rozhlédni se! Připoutej se! Buď vidět! Chraň se! Pomáhej! Poznávej dopravní značky!), ať už se ho dítě zúčastní jako chodec, spolujezdec v autě, cyklista nebo bruslař.

Projekt se skládal z teoretické a praktické části. Děti si na šesti stanovištích prakticky vyzkoušely, co se dozvěděly na besedě. Poznávaly dopravní značky, připomínaly si, jak se bezpečně vybavit pro jízdu na kole, vyzkoušely si, jak se správně připoutat v autě a jak nejúčinněji používat reflexní prvky. Všechny děti byly odměněny balíčkem s drobnými dárky a osobním „řidičským průkazem“.

Děkuji žákům 9. třídy, kteří nám na stanovištích pomáhali a věnovali se mladším žákům.