V pondělí 12. června 2023 proběhl na 1. stupni naší školy projektový den zaměřený na poskytování první pomoci a zásady bezpečnosti v dopravním provozu. Děti prošly kurzem předlékařské první pomoci, který vedly zdravotnice Českého červeného kříže.

Nejdříve si děti ověřily znalost tísňových čísel a připomněly si, jak zavolat o pomoc při ohrožení života. Každý si prakticky vyzkoušel obvazování rány a nepřímou masáž srdce na resuscitační figuríně. V kmenových třídách jsme pokračovali v procvičování tematiky první pomoci a dopravní výchovy pomocí interaktivních cvičení, pracovních listů a her.