Jana Řeháčková | 06.05.2014 | Recitace

V pondělí 28.4. se konalo školní kolo v recitaci pro děti 1.st. Z každého ročníku byli vybráni nejlepší recitátoři, kteří předvedli své básně ve třídním kole. V kategorii 4. a 5.tříd nejlépe zarecitovala Natálie Stejskalová ze 4.tř., na druhém místě byl se svým přednesem Adam Šáfr z 5. tř. a třetí se umístil Adam Šimeček ze 4. tř. V kategorii 2. a 3.tříd zvítězila Aneta Crhová, druhý byl Šimon Dobiáš a třetí byla Adriana Růžičková - všichni z 2.třídy. Prvňáčkové měli svoji kategorii, nejlepší byla Hanka Miškovská, druhá Michalka Čechová a třetí Kačenka Bubeníková.

Děkujeme dětem za jejich pěkný přednes a již se těšíme na příští rok.