Jana Řeháčková | 29.05.2017 | Recitace

V pátek 26.5. se konala recitační soutěž žáků 1. - 5.ročníků. Této soutěže se zúčastnili žáci, kteří postoupili z jednotlivých třídních kol.

V kategorii první ročníků zvítězil Dominik Hanousek (1.A), na druhém místě byla Emílie Baláková(1.A) a třetí Gabriela Kurťáková 1(B). Ve druhých ročnících byla nejlepší recitátorka Eliška Jaroušová (2.A), na druhém místě byla Klára Kaděrová (2.A) a jako třetí se umístil Robert Bari (2.B). V další kategorii třetích ročníků nejlépe zarecitovala Václavka Schindlerová (3.A), na druhém místě Vojta Živěla (3.A) a na třetím místě Jindra Vacek (3.B). V poslední kategorii 4. a 5.ročníků s velmi pěkným přednesem vyhrála Kristýna Doležalová (4.), na druhém místě byla Aneta Crhová (5.) , na třetím místě skončily sestry Marie a Hana Miškovské (4.),

Gratulujeme všem vítězům a zároveň děkujeme všem malým recitátorům za pěkné výkony.