V souladu s § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) jsem se rozhodla z důvodu plánovaného přerušení dodávky plynu v obou budovách školy vyhlásit v pátek 14.4.2023 tzv. ředitelské volno. V provozu nebudou školní družina ani školní jídelna.

 

Michaela Hanyšová, ředitelka školy