Letos je říjen bohatě naplněný akcemi pro naše vycházející děti a návštěva střední školy v Železném Brodě nám udělala velikou radost. Projekt NAKAP má za cíl zpřístupnit technické profese a možnost podívat se na poctivou práci studentů.

Naše děti opět nezklamaly. Po úvodním seznámení s BOZP a obory, které se na škole vyučují, byly rozděleny na dvě skupiny. Pod vedením studentů, tentokrát 2. ročníku, se osmáci houževnatě zapojili do procesu výroby, dostali kleště, dráty různé délky a síly, pilky a už jsme jen mohli pozorovat klidné vedení a pravidelnou instruktáž jejich starších kolegů, budoucích zlatníků.

Vytrvalost, pracovitost, trpělivost – to jsou dnes hodnoty v práci nejhledanější.  A tak na druhé dílně bylo možné se stejným zaujetím pozorovat o rok starší žáky. Naši devátáci se potýkali s plamenem na kahanu, sklem a pevnou rukou. Mnozí si tiše ztěžovali na teplo a ruka se občas klepala strachy, ale paní mistrová Ivanka-vedoucí dílny Sklářů- byla spokojená a trpělivě vysvětlovala, co dělat, jak točit nebo fouknout do skla.

Ani svačinová přestávka nikoho neodradila od pokračování v činnosti. Čas příjemně ubíhal a my najednou zjistili, že nám zbývá posledních pár minut. Hotové výrobky se pečlivě čistily, leštily a děti si mohly svoje dílka odnést domů. Byla to nádhera je pozorovat a nezbývá, než všem moc poděkovat za vynikající práci a reprezentaci školy. Exkurze se vydařila a vím, že mnozí jsou již rozhodnuti, kam po škole.