Metodické materiály k přijímacímu řízení ve školním roce 2019/2020

COMPITUM www.compitum.eu

Občanské sdružení Compitum pomáhá hledat řešení rodinných problémů. Např. dobrovolníci pomáhají doučovat děti.

Seznam spolupracujících institucí

Pedagogicko-psychologická poradna Jablonec nad Nisou
Smetanova 66, Jablonec nad Nisou, 466 01

telefon:602 102 833
Email: poradna@pppjbc.cz web: www.pppjbc.cz

Pedagogicko-psychologická poradna Liberec
Truhlářská 3, Liberec 2, 460 01
telefon: 482 710 517, 485 113 006, 485 105 522
Email: pppliberec@volny.cz

Oddělení sociálně právní ochrany dětí při Městském úřadu v Jablonci nad Nisou
Mírové náměstí 19, Jablonec nad Nisou

Úřad práce v Jablonci nad Nisou
E. Floriánové 1004/3, Jablonec nad Nisou 1, 466 01
telefon: 483 346 611
E-mail: posta@jn.mpsv.cz

Informační a poradenské středisko Úřadu práce v Jablonci nad Nisou
telefon: 483 346 668
E-mail: michaela.pokorova@jn.mpsv.cz

Středisko výchovné péče pro děti a mládež Čáp
Na Výšinách 451/9, Liberec 5, 46005
telefon: 482 750 517
Email: svplbc@centrum.cz

Odkazy

http://www.scio.cz

http://www.infoabsolvent.cz

http://www.job-tip.cz

http://www.atlasskolstvi.cz

http://www.stredniskoly.cz

http://www.uradprace.cz

http://www.volbapovolani.cz

http://www.nsp.cz

http://www.neflakamese.cz