V úterý 29.11.2022  se žáci 8. ročníků v rámci předmětu Volba povolání zúčastnili besedy s kariérovou poradkyní Danou Havarovou, která za námi přišla z Úřadu práce v Jablonci nad Nisou. Velmi zajímavou formou seznámila naše žáky s průběhem přijímacích zkoušek na střední školy a představila jednotlivé střední školy v našem regionu. Pak následovaly otázky našich žáků, které se týkaly studia na konkrétních středních školách. Pro naše žáky bylo setkání velmi přínosné.