Martina Svobodová | 17.05.2022 | Exkurze

Na pátek třináctého připadá Den požární bezpečnosti. Při této příležitosti Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje pořádal Den otevřených dveří pro školní kolektivy i veřejnost. Obě páté třídy se vydaly na exkurzi do zpřístupněných prostor stanice v Jablonci, kde strávily dvě zajímavé hodiny. Byla pro ně připravena komentovaná prohlídka zásahových vozidel, speciální techniky, zázemí hasičů. Děti si prohlédly mimo jiné tělocvičnu, kuchyň, ochranné obleky, vyzkoušely si na sobě, jak je těžký dýchací přístroj, dozvěděly se, co musí hasič umět a znát. Nejzábavnější pro děti bylo asi stříkání hadicí a prolézání zakouřeným polygonem. Návštěva u hasičů byla zajímavá, poučná i zábavná. Za příjemně strávené dopoledne moc děkujeme.