Letošní rok jsme se opět vydali za EDUCOU. Celé dopoledne jsme se věnovali vystavovatelům firem a středních škol. Byly zastoupeny střední školy Libereckého kraje, ale i ostatních krajů. Pro holky i kluky bylo představeno mnoho oborů. Každý si vybral tu svoji školu a nasbíral mnoho užitečných materiálů. Setkání se studenty a zaměstnanci těchto škol napomohlo přiblížení a seznámení se s obory a principy fungování těchto škol. Tato setkání je pozitivně ovlivnila v budoucí volbě střední školy.