V rámci předmětu Volba povolání se zúčastnili žáci 9.A besedy s kariérovou poradkyní Danou Havarovou, která k nám do třídy přišla z Úřadu práce v Jablonci nad Nisou. Velmi zajímavou formou seznámila naše deváťáky s průběhem přijímacích zkoušek na střední školy, dále ve své prezentaci představila jednotlivé střední školy v našem regionu. Pak následovaly otázky našich žáků, které se týkaly studia na konkrétních středních školách. Pro naše žáky bylo setkání s paní Havarovou velmi přínosné. Většině žáků tato beseda usnadnila výběr jejich střední školy.