Ředitelka školy vyhlásila dnem 10.9.2020 volby do školské rady. Volby zástupců zákonných zástupců žáků proběhly v budově školy v ulici Sokolí dne 1.10.2020 v době od 12:00 do 17:00 hodin.

Volební komise, dle čl.6 volebního řádu školské rady, dohlížela na průběh voleb ve složení:

  • Mgr. Michaela Hanyšová

  • Mgr. Milan Fric

  • Mgr. Helena Pavelková

  • Mgr. Iveta Randáková

Volebního aktu probíhajícího tajným hlasováním se zúčastnilo celkem 78 oprávněných voličů (viz příloha seznam oprávněných voličů).

Po sečtení hlasů pro jednotlivé kandidáty oznamuje volební komise, že zvolenými zástupci zákonných zástupců žáků ve školské radě se stávají:

Petra Matyášová                                74 hlasů

Petra Roubíčková Kašpárková       72 hlasů

 

Vzhledem ke splnění podmínek platnosti voleb považujeme volební akt za platný dle volebního řádu.

Výše jmenovaní kandidáti se dnem 2.10.2020 stávají novými členy školské rady.

 

V Jablonci nad Nisou dne: 2.10.2020