Eva Horáková | 22.10.2022 | První pomoc

Dne 18. 10. se žáci 3.B vydali na vzdělávací program Zachraňujeme s Kryštofem. Od školy jsme vyrazili autobusem a zanedlouho jsme již stáli v Liberci před hangárem Kryštof-18, kde na nás čekal záchranářský vrtulník. Pan záchranář nám ukázal vrtulník, do kterého jsme si mohli sednout a podívat se, jak vypadá zevnitř. U prohlídky vrtulníku nám povídal o tom, k jakým zraněním Kryštof létá. Vyprávěl nám o přistávání vrtulníku ve svahu, v náročném terénu, a také co všechno musí pilot a členové posádky kontrolovat.

Poté jsme si vyzkoušeli první pomoc u zraněného cyklisty, zavolali jsme na záchrannou službu, řekli si, co vše jim musíme sdělit, jak určit místo, kde se nacházíme.

Velkým zážitkem pro nás bylo, když v průběhu programu musel Kryštof odletět, takže jsme zažili, jaký to je pocit být kousek od vrtulníku, který vzlétá. Museli jsme chytat čepice a raději jsme si sedli na zem. Byl to obrovský vítr a strašný rámus.

Poté nás čekala velká legrace, kdy jsme si vyzkoušeli, jaké to je letět pod vrtulníkem. Záchranáři nám připravili sedáky a síť, do kterých nás uvázali, a poté nás vytáhli ke stropu hangáru a houpali s námi. Tuto část jsme si velmi užili.

Při našem odchodu za námi doběhl pan záchranář, že se Kryštof vrací, a pokud chvilku počkáme, tak ho uvidíme i přistávat. Pan pilot nás pozdravil, natočil vrtulník a proletěl těsně nad námi, až poté začal přistávat.

Celý program jsme si moc užili, dozvěděli jsme se spoustu nových informací nejen o práci záchranářů, ale i o první pomoci, jak se zachovat v situaci, kdy se někdo zraní a jak si zavolat pomoc.