Šárka Rohánková | 07.01.2019 | SRPDŠ

Číslo

Účel

Vklad

Výběr

 

Příspěvky od žáků školy

48 300

 

 

Převod financí z roku 2017

16 303

 

1

Prostředky pro třídy (D. Kohoutová)

 

12 075

2

Poplatky za zájmovou činnost

 

1 000

3

Kulturní a prezentační akce

 

12 863

4

Zájmové vzdělávání a projektové dny

 

17 222

5

Kopírka

 

3 130

6

Drobné ceny pro žáky školy

 

1 386

7

Družina

0

0

8

Sponzorský dar

0

0

Vybrané příspěvky od tříd v roce 2018

Třída

Vybraná částka

Podíl třídy

I. A

2 150

537

I. B

4 450

1 112

II. A

2 450

613

II. B

3 850

962

III. A

4 950

1238

III. B

3 750

938

IV. A

2 450

613

IV. B

3 200

800

V. A

4 450

1 112

VI. A

4 700

1 175

VII. A

4 200

1 050

VIII. A

3 600

900

IX. A

4100

1025

CELKEM

48 300

12075