Eva Breslerová | 03.05.2024 | Den Země

Jako každý rok, tak i letos si připomněli žáci 1. stupně Den Země. Projektový den byl tentokrát uspořádán ve čtvrtek 24.4. Celé dopoledne bylo rozděleno na 2 části – teoretickou, kde si děti s paní učitelkami vysvětlily důležitost ochrany přírody a význam třídění odpadu, a na část praktickou, kde několik tříd zůstalo ve škole a děti plnily různé úkoly, hádanky a kvízy s ekologickou tématikou. Některé třídy i přes poměrně velkou zimu vyrazily do Tyršova parku, kde pro ně podobné aktivity připravil Dům dětí Vikýř.