David Mánek | 02.11.2023 | Montessori

Na počátku školního roku jsme přislíbili rodičům dětí našich Montessori tříd edukativní semináře s paní ředitelkou Vlastou Hillebrandovou. A nyní máme pro všechny skvělou zprávu. Předběžně jsme se dokázali domluvit na termínech vzdělávacích bloků, které se uskuteční od ledna do dubna 2024. Lektorovat je bude právě paní ředitelka Vlasta Hillebrandová spolu s Ivou Heinlovou a Helenou Lánskou. 

Důležitou informací je i to, že v případě potřeby bude přidán ještě pátý seminář. Cena za celý blok čtyř až pěti seminářů je 600Kč podobně jako v mateřské škole. Zájemce včasně vyzveme k přihlášení a dodáme vše potřebné. Moc děkujeme Vlastě, Ivě a Heleně za přípravu bloku seminářů. Ty budou probíhat vždy od 16:00 do 18:00 ve stanovených dnech a zváni jsou všichni rodiče dětí našich tříd.

Předběžné termíny seminářů

24.1. 2024 - 1. edukativní seminář pro rodiče dětí Montessori tříd

14.2. 2024 - 2. edukativní seminář pro rodiče dětí Montessori tříd

6.3. 2024 - 3. edukativní seminář pro rodiče dětí Montessori tříd

10.4. 2024 - 4. edukativní seminář pro rodiče dětí Montessori tříd