Marie Fléglová | 26.01.2023 | Výlet

V pondělí 23.1.2023 se žáci 4.B vypravili s paní učitelkou do Jizerských hor. Procházka to byla celkem dlouhá, ale velmi zajímavá a také zábavná. Cestou se žáci učili orientovat v přírodě s mapou i bez ní, vyprávěli si spoustu zajímavostí o Jizerských horách a po příchodu na ubytovnu Janovská Sokolovna si vyzkoušeli namalovat mapu vlastní. Odpoledne pak strávili v lese na starém hřišti bobováním a stavěním různých staveb ze sněhu. Večer si pak všichni povídali o svých zážitcích z cesty a také si zahráli několik naučných společenských her.

Druhý den bylo vědecké dopoledne při setkání s hydrometeorologem, který dětem vyprávěl o různých jevech týkajících se počasí a ukázal jim svůj vlastní vynález na odběry vzorků sněhu, vysvětlil, jak a co se zkoumá a seznámil je se svou prací. Děti si pak mohly vyzkoušet různá měření. Odpoledne se vypravili na rozhlednu Královka a večer byla beseda o rozhlednách Jizerských hor a spousta zábavných her. Třetí den už se balilo a na cestě zpátky žáci pozorovali přírodu, učili se poznávat různé rostliny a také zkoumali stopy zvířat ve sněhu.

Celá akce se velmi vydařila a všichni si ji náramně užili.