Poslední říjnový den se ve všech odděleních školní družiny nesl v duchu strašení. Děti přišly v krásných maskách a kostýmech. V jednotlivých odděleních družiny probíhaly různé hry a soutěže. Děti si vyzkoušely kelímkový bowling, lovení ze strašidelné sklenice, tajemné ochutnávání a mnoho dalších. Nakonec se masky předvedly za doprovodu hudby při tanci. Závěrem bylo vyhlášení nejlepší halloweenské masky.

 

Narine Avetisjan, Tereza Tomášková, Kateřina Nováková