1. října 2020 proběhl na 2. stupni "branný den". Ráno byl žákům promítnut film o poskytování první pomoci, poté jsme se všichni sešli na školní zahradě, kde nám úžasná paní asistentka Soňa, bývalá zdravotnice a pracovnice Červeného kříže, poskytla zajímavé informace o první pomoci.

Všichni žáci si pak vyzkoušeli masáž srdce na figuríně, kdy zjistili, že to není tak jednoduché, jak se zdá. Počasí nám tentokrát nepřálo, ale i tak to byl velice zajímavý den. Ve třídě pak na žáky čekal kvíz na téma "první pomoc", ve kterém mohli aplikovat všechny své znalosti.