Dana Kohoutová | 09.03.2023 | Literatura

U příležitosti Měsíce knihy se děti ze 2.A vypravily 7.3.2023 do knihovny. Nebyla to pro ně první návštěva, takže tentokrát nešlo o pouhou prohlídku knihovny, ale o přednášku s názvem Zvířátka v bajkách. Žáci se seznámili  s pojmem bajka a hlavními hrdiny bajek, zvířaty. Naučili se rozpoznat dobré a špatné vlastnosti zvířat, které jsou typické i pro lidi. Poslechli si bajku O vráně a lišce a splnili několik jednoduchých úkolů zaměřených na tuto bajku a zvířátka. Za pěknou práci a chování dostali možnost chodit do knihovny půl roku zdarma. Nakonec ještě viděli pohádku H.Ch. Andersena Křesadlo.