Družina

Na naší škole jsou zřízena v letošním roce 5 oddělení školní družiny. Tato oddělení se naplňují do počtu 30 žáků a přednostně v nich zařazujeme žáky 1. - 3. tříd. Na zbylá místa zařazujeme žáky ze 4. tříd a přihlížíme k rodinné situaci, zaměstnání rodičů apod. O zařazení žáka rozhoduje ředitelka školy, základními kritérii je zaměstnanost rodičů a vzdálenost bydliště žáka.

Družině se nachází ve dvou budovách školy. Oddělení jsou vybavena vhodným zařízením pro mimoškolní činnost (koberci na hraní, sestavitelnými stoly, televizorem, videem,…). Děti mají k dispozici pozemek mezi školami, tělocvičnu. V rámci školní družiny jsou organizovány bezplatné zájmové kroužky. Pokud žák navštěvuje kroužky školního klubu, je v těchto hodinách ze školní družiny uvolňován. S družinou též děti docházejí do školní jídelny na oběd.

Školní družina se specializuje na podporu zájmů dětí, učíme je aktivně využívat volný čas. Pořádáme soutěže, besídky, diskotéky, karneval a navštěvujeme kulturní představení.

Vedoucí školní družiny

Jméno, příjmení

Šárka Rohánková

Mobil

608 067 550

Oddělení školní družiny

Oddělení

Vychovatelka

Umístění

Telefon

I.

Tereza Rybáková

Sokolí 9

775 317 372

II.

Monika Junová

Sokolí 9

608 067 550

III.

Narine Avetisjan

Sokolí 9

775 857 028

IV. Montessori

Hana Zolotarová

5. května 76

773 078 168

V. Montessori

Lucie Ziková

5. května 76

773 078 168

Provoz školní družiny

dopolední provoz

odpolední provoz

Po - Pá: 6:00 - 7:45 hodin

Po - Pá: 11:40 - 16:30 hodin

Vybíráme příspěvek na školní družinu ve výši 400,-Kč za každého zapsaného žáka pololetně.

Vyzvedávání děti

Rodiče, kteří vyzvedávají své děti po vyučování nebo po obědě, prosíme, aby počkali před budovou. Zazvoňte na zvonek družiny u vchodu a vyčkejte až Vaše dítě vyjde před školu. Z důvodů provozních a bezpečnostních není možné, aby se rodiče zdržovali v budově. Děkujeme za pochopení.