Testování žáků v týdnu 24. - 28. 5. 2021

Milí žáci a vážení zákonní zástupci,

dovolte, abychom vás informovali o přechodu na testování žáků naší školy PCR testy.

  • zahájení ve středu 26. 5. 2021 
  • frekvence testování 1x za 14 dní
  • testovacím dnem bude vždy středa (důvodem je rezervace tohoto termínu v laboratoři)
  • testování probíhá prostřednictvím firmy SPADIA LAB,a.s.

Popis PCR testu – odběru vzorku:

Jedná se o jednoduchý odběr vzorku ze slin, kde ve zkumavce je umístěný vatový tampón, který se vloží do úst a 1 - 2minuty se ponechá v ústech, aby dostatečně nasákl slinami. Pak se vrátí zpět do zkumavky.

30 MINUT PŘED TESTOVÁNÍM NESMÍ ŽÁK JÍST PÍT, KOUŘIT (uvádíme raději pro starší ročníky)!!!

Video: https://www.youtube.com/watch?v=2mO3EY7wVys

Výsledky PCR testu:

Výsledky PCR testu nebudou s ohledem na GDPR sdělovány základní škole, ale pouze zákonným zástupcům formou sms zprávy. Pozitivní výsledky budou zaznamenávány do centrálního systému ISIN, do kterého májí přístup pouze zdravotnická zařízení. O pozitivním výsledku se škola dozví ze sdělení zákonného zástupce žáka (při omluvě absence žáka) a sdělení KHS, která poté v součinnosti se školou mapuje kontakty žáka s pozitivním výsledkem PCR testu a nařizuje případné karantény.

PROSÍME ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE O KONTROLU TELEFONNÍCH ČÍSEL A V PŘÍPADĚ ZMĚNY O NAHLÁŠENÍ TŘÍDNÍM UČITELŮM.

Absence žáka v době testování PCR testy:

Žák bude v den příchodu do školy mimo testovací den (středu) otestován antigenním testem samovýtěrem z nosu. Každou středu je zajištěn svoz odebraných vzorků PCR testu, proto žákovi bude odebrán i vzorek PCR testu pro sladění termínu testování. Tento vzorek bude uskladněn ve škole dle pokynů firmy SPADIA LAB do dne odvozu.

Vzhledem k přechodu na testování PCR testování ve středu 26. 5. 2021, musí být žáci testováni i v pondělí 24. 5. 2021 antigenními testy.

Děkujeme vám za spolupráci a pomoc při vysvětlování postupů i důvodů testování.

Pracuje jako ředitelka školy v budově 5. května 76
Telefon: 420 488 388 240
Soubory ke stažení: 
PřílohaVelikost
PDF icon clfile-301.pdf1008.84 KB