Spojení ICT a prvouky

V rámci družiny jsme spojili využití ICT a prvouky a vyrazili jsme do přírody poznávat rostliny. Pomocí tabletů jsme pořídili vlastní fotografie rostlin, které jsme cestou našli a poté jsme z nich vytvořili výukový materiál ve formě prezentací.
Všichni jsme si tuto činnost velmi užili a těšíme se na další podobnou akci.
Pracuje jako vychovatelka ŠD v budově Sokolí 9
Telefon: 420 488 388 251