Školní výlet II.A a III.A

V pondělí 21. června vyjeli žáci 2.A a 3.A na školní výlet do Bozkovských jeskyní. Vyrazili vlakem do Jesenného a odtud potom pokračovali pěšky až k cíli. Bylo opravdu parné počasí, tak nikomu ani příliš nevadilo chladno, které bylo v podzemí potřeba vydržet. Všichni v jeskyních obdivovali nádherné krápníky, největší podzemní jezero v České republice a vyzkoušeli, jak vypadá opravdová podzemní tma. Cestou k vlaku se mohly děti občerstvit v místním krámku. Výlet byl i přes velké vedro vydařený a všichni odjížděli domů spokojeni.

Pracuje jako učitelka v budově Sokolí 9
Telefon: 420 488 388 257