Ředitelské volno

V souladu s § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a § 2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku v platném znění, vyhlašuji z provozních důvodů na pondělí 27.9.2021 ředitelské volno.

Mgr. Michaela Hanyšová

ředitelka školy

Pracuje jako ředitelka školy v budově 5. května 76
Telefon: 420 488 388 240