Informace pro rodiče žáků 1. a 2.tříd

Důležité informace

Informace pro rodiče žáků 1. a 2.tříd

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje také osobní přítomnost žáků 1.a 2.ročníků základní školy na prezenční výuce.

Žákům 1. – 2. ročníku bude od 1.3.2021 poskytnuto vzdělávání distančním způsobem. O režimu výuky budou rodiče informováni třídními učitelkami prostřednictvím Dm software.

Informace pro žáky 3. - 9.tříd

Vzdělávání v těchto ročnících pokračuje až do odvolání v současném režimu distanční výuky.

Pracuje jako ředitelka školy v budově 5. května 76
Telefon: 420 488 388 240