Dětský den

Ani letos jsme si nenechali utéct Den dětí a řádně ho spolu oslavili. Deváťáci přišli vyzbrojeni v plné polní, však to také chvilku vypadalo jako na bojišti. Jednotlivé týmy proti sobě urputně bojovali nejen silou, ale i důvtipem a vědomostmi. Každá třída si prošla několika stanovištěmi. Hádali známé písničky, hráli famfrpál, ale také se pokusili umělecky ztvárnit naše pedagogické osazenstvo. Počasí nám přálo, a tak jsme mohli vyhlásil vítěze venku na sluníčku. Jednotlivé ceny byly rozdány a odměnou pro pořadatele byly upřímné úsměvy dětí, o to přeci celý den šlo!

Pracuje jako učitelka v budově 5. května 76
Telefon: 420 488 388 248