Desatero

Naše škola ZŠ 5. května, především žáci 2. stupně se zapojí do projektu DESATERO PRO PRIMÁRNÍ PREVENCI - projekt podporovaný MŠMT.

Pracuje jako učitelka v budově 5. května 76
Telefon: 420 488 388 248